תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר חיה + לרון עיצוב שירות אחד מאתרי חברת רומי לרון בע”מ הכולל גם בלוג. האתר והבלוג מספקים מידע ושירותים הקשורים לפעילותה של חיה + לרון עיצוב שירות ו/או חברת רומי לרון בע”מ בתחומי שיווק, מחקר, אסטרטגיה, ייעוץ וליווי שיווקי ועסקי, ניהול פרויקטים שיווקיים ושירותי שיווק נוספים.

השימוש באתר/בלוג מהווה הסכמה לתנאי השימוש המפורטים בתנאי שימוש אלה ובדפים אחרים באתר/בלוג. מובהר בזאת כי חברת רומי לרון בע”מ שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת על פי שיקול דעתה בלא מתן הודעה מוקדמת לגולשים. כל האמור בתנאים הללו בלשון זכר/נקבה מתייחס גם לנקבה/זכר וכל האמור בלשון יחיד/רבים, מתייחס גם לרבים/יחיד ולהיפך.

האתר/בלוג מספק מידע על שירותי חיה + לרון עיצוב שירות ו/או חברת רומי לרון בע”מ וכן עצות ורעיונות שיווקיים להתפתחות עסקית ושגשוג. המידע והתכנים המופיעים באתר/בלוג זה, מכילים דעות והמלצות של מומחי שיווק ועסקים מבוססי ניסיון רב שנים, אך אינם באים כתחליף לייעוץ מוסמך ו/או עצות של איש מקצוע ו/או המלצות ליישום. מובהר, עם זאת ומודגש כי המידע השיווקי/עסקי והעצות הניתנים באתר הם בגדר מידע כללי בלבד. מידע שיווקי עסקי זה אינו תחליף לייעוץ ו/או בדיקה של אנשי מקצוע ויועצים מוסמכים עפ”י החוק. אדם המעוניין לקבל עצה לפני כל פעולה עסקית, יפעל בחכמה אם יפנה אל איש מקצוע, קרי יועץ מוסמך עפ”י החוק.

המידע המופיע באתר הנו למטרת השכלה, התפתחות והרחבת אופקים ובעלי האתר/הבלוג/חיה + לרון עיצוב שירות/חברת רומי לרון בע”מ אינם ולא יהיו בכל דרך ואופן אחראים לכל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם כתוצאה מאימוץ ו/או שימוש במידע המופיע באתר/בלוג זה.

בבלוג קיימת אפשרות תגובה לגולשים, היכולים להגיב לפרסומים השונים בבלוג והצגת התגובות באתר נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של חיה + לרון עיצוב שירות ו/או חברת רומי לרון בע”מ. כל גולש מוזמן להשתמש באתר ובשירותיו, בכפוף להסכמה לתנאי השימוש באתר וקבלתם. על אף האמור בזאת, חיה + לרון עיצוב שירות ו/או חברת רומי לרון בע”מ רשאית להגביל, למנוע ולחסום את השימוש של גולש מסוים בשירותי האתר, בהתאם לשיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, בלי שיהיה עליה לנמק זאת.

©כל הזכויות שמורות. חוק זכויות היוצרים וחוק חוק קניין רוחני חל על כל המידע הכלול באתר/בלוג זה. מותר לקרוא, להפיץ הלאה לצורך התפתחות עסקית תוך ציון קרדיט למקור. אין לשנות בכל אופן שהוא או להוציא מהקשר! אין לעשות כל שימוש במידע באתר/בלוג ללא הסכמה מפורשת של חברת רומי לרון בע”מ ובכתב.

גולש המפרסם תוכן באתר, מאשר בעצם הפרסום שהוא בעל הזכויות בהם ורשאי לפרסמם והוא נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור שפרסם.  בעת הפרסום באתר נותן הגולש לחברת רומי לרון בע”מ הסכמה מלאה ורשות לעשות בהם כל שימוש ללא כל תמורה. הגולש מתחייב לא לפרסם באתר תגובות המכילות תוכן פוגעני בפרט או בקבוצה כגון: הסתה, גזענות, עידוד אלימות, גזענות וחומרים המיועדים למבוגרים בלבד ו/או כל פרסום המנוגד לחוק.

הגולש מתחייב, בעצם השימוש באתר, לשפות את חברת רומי לרון בע”מ ו/או מי מטעמה, בגין כל נזק, הפסד, הוצאה או תשלום אם יגרמו בגין הפרת תנאי שימוש אתר אלה או בגין כל טענה, תביעה או דרישה שתועלה נגד חברת רומי לרון בע”מ וכל מי מטעמה על ידי צד שלישי כתוצאה מתכנים שפרסם גולש באתר או כל שימוש שעשה בו. תנאים אלה כפופים לדין במדינת ישראל בלבד. לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב הסמכות השיפוטית הבלעדית, להכריע בכל סכסוך הכרוך בתנאי שימוש באתר/בלוג זה.