חודש: אוגוסט 2017

עיצוב שירות במערכת הבריאות

טיפוח חדשנות בריאות תוך כדי חינוך לעבודת עיצוב כדי ליצור השפעה אמיתית על תחום הבריאות באמצעות עיצוב שירות, חובה שהמאמצים יופצו לכל עבר. לצייד אנשים אשר אינם מאומנים רשמית במשמעת העיצוב, הוא הישג לא קל. במאמר זה, אנו מציעים מודל עבודת עיצוב חינוך באמצעות ארבע אסטרטגיות הוראה, כדי להמחיש את הגברת העיצוב בפועל, בתוך סביבה …

עיצוב שירות במערכת הבריאותלקריאה »

Scroll to Top